+371 26323500
hotel@hotelmara.lv

Rezervēt

Sauna

P?c gara ce?ojuma vai smagas darba dienas tevi sasild?s un nomierin?s m?su sauna. P?c k?rt?gas p?ršan?s, ietinies svaigos palagos, var?si baud?t mier?gu atp?tu.

M?su sen?i pirti uzskat?ja par sp?ku atjaunošanas un organisma att?r?šanas vietu, pirts proced?ras ir tautas dziedniec?bas trad?ciju neat?emama sast?vda?a. Ejot pirt?, mal? tiek noliktas ikdienas r?pes, nesaska?as un raizes.

M?su sauna ir piem?rota gan atp?tai vienatn?, gan liel?ku draugu pulk?. Saunas apmekl?t?ji var baud?t atspirdzinošus dz?rienus un uzkodas no viesn?cas b?ra un restor?na.

Saunas izmantošanas cena ir 15 EUR pirm? stund?, katra n?kam? 10 EUR.

Informācijai lūdzam zvanīt 67702718 vai rakstīt hotel@hotelmara.lv

JAUNUMI

Oficiālā Rīgas tūrisma mājaslapa: www.liveriga.com

Oficiālā Latvijas tūrisma mājaslapa: www.latvia.travel

Kā arī iesakām apmeklēt vietni Enjoyedbyme.com iedvesmai un padomiem, apceļojot dzimto Latviju.

Un atceraties, Jūs vienmēr esat laipni aicināti sazināties ar mūsu viesu uzņemšans nodaļas darbiniekiem,
lai noskaidrotu jebkuru radušos jautājumu. Mēs vienmēr esam atvērti un pieejami Jūsu ērtībai!

Sazinieties ar mums

Tel.: +371 67702718
Fakss: +371 67 702 708
E-pasts: hotel@hotelmara.lv

Privātuma politika

Vārds:


Telefons:
E-pasts:


Jūsu ziņa: