+371 26323500
hotel@hotelmara.lv

Rezervēt

Semin?ru telpas

Ja j?s v?laties r?kot semin?ru vai tikšanos R?g?, tuvu R?gas starptautiskajai lidostai, m?s j?s aicin?m izv?l?ties Airport Hotel M?ra semin?ru telpas, 15 min?šu brauciena att?lum? no Vecr?gas!

Pie mums j?s izvair?sieties no pils?tas burzmas un sastr?gumiem, semin?ra dal?bniekiem netrauc?s doma par ?tru iepirkšanos l?dz?s esošajos veikalos vai p?kš?a v?lme apskat?t pils?tu. Pils?tas vilin?jums nenost?sies starp jums un auditoriju.

J?su ?rt?b?m pied?v?jam bezmaksas autost?vvietu blakus semin?ra norises vietai.

J?su izv?lei pied?v?jam divas semin?ru telpas.

Seminār telpās (60 m2) ērti izvietosies līdz 30 personām.

Aprīkojums:

Projektors

"Flip chart"

Ekrāns

WiFi

Pārrunu telpa (20m2) ir piemērota nelielām sanāksmēm līdz 10 personām. Mūsu viesi to sauc par pārrunu un apspriežu telpu.

Aprīkojums:

Projektors

"Flip chart"

Ekrāns

WiFi

Informācijai lūdzam zvanīt 67702718 vai rakstīt hotel@hotelmara.lv

JAUNUMI

Oficiālā Rīgas tūrisma mājaslapa: www.liveriga.com

Oficiālā Latvijas tūrisma mājaslapa: www.latvia.travel

Kā arī iesakām apmeklēt vietni Enjoyedbyme.com iedvesmai un padomiem, apceļojot dzimto Latviju.

Un atceraties, Jūs vienmēr esat laipni aicināti sazināties ar mūsu viesu uzņemšans nodaļas darbiniekiem,
lai noskaidrotu jebkuru radušos jautājumu. Mēs vienmēr esam atvērti un pieejami Jūsu ērtībai!

Sazinieties ar mums

Tel.: +371 67702718
Fakss: +371 67 702 708
E-pasts: hotel@hotelmara.lv

Privātuma politika

Vārds:


Telefons:
E-pasts:


Jūsu ziņa: